இந்தியாவிற்குள் (India)

அம்பேத்கரியம் 50 தொகுதிகள் மொத்த விலை ரூ.20,000-ம் இருந்தாலும் அவற்றை அச்சு விலையில் மட்டும் வழங்க வேண்டும் என்பதற்காக இரண்டு முன்வெளியீட்டு சலுகைகள் அறிவிக்கப்படுகின்றன.

  • மொத்தமாக முன்பணம் செலுத்துபவர்கள் ரூ.12,000-ம் மட்டும் செலுத்தினால் போதும்.
  • தவணை முறையில் வாங்க விரும்புவோர் ரூ.4,000-ம் என 3 தவணை களாக செலுத்தலாம்.

Jaibhim Foundation

IFSC Code - IDIB000N061

Indian Bank

Current A/c No - 7193465410

www.jaibhimfoudation.net

பரிவர்த்தனை தொடர்புக்கு

8072384874

Outside of India

Total cost of Ambedkarisam in 50 volumes around 140 (after deduction) Euros.(Actual cost is 240 Euros)

Jaibhim Foundation

SWIFT Code - IDIBINBBPRK

Indian Bank - Uthamar Gandhi Salai Branch

Current A/c No - 7193465410

Reason for deposit: purchase Ambedkarism volumes 50 Price 150 Euro and dollar

www.jaibhimfoudation.net

பரிவர்த்தனை தொடர்புக்கு

8072384874